เกี่่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด

หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้าง ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เราสามารถสร้างระบบการบริการที่ยอดเยี่ยม   

ด้วยเอกลักษณ์การประสานงานจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการดูแลทุกส่วนงาน
นำมาซึ่งความสำเร็จและความพึงพอใจของเจ้าของโครงการต่างๆมากมาย

ประวัติและผลงาน

  • ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยคณะวิศวกร ผู้บริหารงานก่อสร้าง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพ ในราคาประหยัด สมเหตุสมผลและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญาโครงการ
  • ปัจจุบันมีบุคลากรมากกว่า 100 คน ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค และอื่นๆ ครบทุกสาขาวิชาชีพ
  • ให้บริการโครงการหลากหลายรูปแบบ ทั้งโรงแรมรีสอร์ต อาคารสูงพักอาศัย ซุปเปอร์สโตร์และศูนย์การค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล อาคารราชการ และอื่นๆ
  • ปัจจุบันมีผลงานแล้วเสร็จกว่า 200 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 88,000 ล้านบาท
  • เน้นการทำงานใกล้ชิดทุกฝ่าย เสมือนเป็นทีมเดียวกัน (As a one-team) อันเป็นหัวใจของความสำเร็จและความพึงพอใจของทุกฝ่าย
  • นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น BIM (Building Information Modeling) และระบบการตรวจมาตรฐานคุณภาพงานด้วย Application เข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพการทำงาน ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านของเวลา ราคา คุณภาพ ความโปร่งใส และแม่นยำ เพื่อนำประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม ผสานกับเอกลักษณ์การทำงานที่เน้นความใกล้ชิดของทุกฝ่าย
เราสร้างรูปแบบการจัดการ ภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือ
เสมือนหนึ่งเป็นทีมเดียวกัน (As a one-team) นำมาซึ่งความสำเร็จและความพึงพอใจร่วมกัน