ผลงานล่าสุด

ขอบเขตการให้บริการ

ด้านที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

ด้านที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัทเอ็นยิเนียริ่งพลัสเป็นที่ปรึกษาที่ให้บริการการควบคุม และตรวจงานก่อสร้าง ซึ่งเรามีทีมงานที่มีพร้อมด้วยหลักวิชาการด้านงานช่างและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
BIM (Building Information Modeling)

BIM (Building Information Modeling)

BIM หรือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างดีขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้าง ทำให้ต้นทุน เวลาและคุณภาพงาน ของโครงการดีขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
home-service-main