กิจกรรมของเรา

ร่วมกิจกรรม พร้อมแบ่งปันอุปกรณ์กีฬาแก่น้องๆ

ณ โรงเรียนวัดโขดหอย จังหวัดจันทบุรี
30 พฤศจิกายน 2561