กิจกรรมของเรา

สัมผัสรอยยิ้มแสนประทับใจ ของผู้ป่วยสูงวัย

ณ วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี
26 มกราคม 2561