กิจกรรมของเรา

โครงการแบ่งปันน้ำใจ สู่เด็กน้อยที่ห่างไกล

ณ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี จ.พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2559